Troostgeschenk.nl Blog Gastenboek
  • Horoscoopboek Stille geboorte
  • Horoscoopboek Stille geboorte
Horoscoopboek Stille geboorte

Horoscoopboek Stille geboorte

Productnummer: 2534

Horoscoopboek voor een baby, die geen voetstapjes achterliet ~ Tastbaar aandenken

Met blijdschap kondigen wij een samenwerking aan. We hebben in de bijna 20 jaar van ons bestaan, vaak te maken gehad met het verlies van een baby. vele gedichten heb ik mogen schrijven, ook met woorden, die ik achteraf niet had kunnen weten, waardoor het leek alsof het van deze baby afkomstig was.
Deze kinderen hebben een boodschap en ik hoop, dat dit boek, hier vorm aan gaat geven.

Een samenwerking met een astrologe, die met liefde, zorg en oneindig veel aandacht, een boek laat ontstaan met informatie over het kindje, dat enkel maar een Vlinderkusje bracht. Een leven dat met liefde werd verwacht, maar de verwachting geen vorm kon geven. Met dit boek, wil de maakster laten weten, dat het kindje wel een boodschap bij zich droeg. 

Woorden van de maakster:
"Wanneer een baby dood wordt geboren of snel na de geboorte sterft, is dat een ontzettend heftig moment. Dit horoscoopboek vertelt over de horoscoop van het doodgeboren kindje. Over in welk energieveld dit kindje ter wereld kwam en wat het zo uniek maakte. Een doodgeboren baby heeft een bestaan in het leven van de ouders en familie. Een horoscoopboek vertelt over deze plek, maar ook over de invulling vanuit planetaire standen en energien van de tijd van geboorte.

Rondom de geboorte, die geen leven brengt, zijn er veel emoties en vragen. Er ontstaat een rouwproces waarbij leven en dood dicht naast elkaar staan. Soms zijn er
foto´s gemaakt van het kindje en is er een urn. Dit horoscoopboek geeft geen antwoord op het waarom, want de dood blijft een mysterie. Het boek geeft wel inzicht in de energie die het kindje met zich meenam op weg naar de aarde. Ook geeft het diepere betekenis, aan de relatie met zijn of haar moeder en vader.

Door dit horoscoopboek leren de ouders hun doodgeboren baby kennen en krijgen een beeld van wie degene was die hen als ouders heeft gekozen.
Omdat ik dit zo zorgvuldig mogelijk wil doen, gaan we altijd eerst in gesprek met elkaar. We kunnen dan bespreken wat de ouders eventueel verwachten en hoe we daar vorm aan gaan geven. In dit boekje worden ook de horoscopen van de ouders betrokken. Dit bijzondere boek kan van goede invloed zijn op de rouwverwerking".


Handgemaakt. Persoonlijk gemaakt met eigen inbreng.

Gaat in overleg met de maakster van het Horoscoopboek Stille geboorte


Zie hieronder voor meer informatie 

 


€ 215,00
Gratis verzending
 
Wil je bij dit product een specifiek voor jou gemaakt Gedicht bestellen, vermeld dan in onderstaand tekstblokje waar het gedicht over moet gaan. Zodra dit tekstblok ingevuld is wordt de prijs aangepast.
+€ 10,00
€ 215,00
Gratis verzending
Zet op verlanglijst Toon in vergelijking
 

Meer informatie

Achtergrond van de horoscoop voor stille baby’sBelangrijke erkenning


Voor ouders is het erg belangrijk dat hun kindje erkend wordt in zijn bestaan. Pas sinds 3 februari 2019 is het mogelijk om een doodgeboren kind te registreren
in de BRP ( Wet Basisregistratie Personen). Voorheen was dat niet mogelijk en dat leidde tot veel verdriet bij ouders. Alsof hun kind nooit had bestaan terwijl zij
dat heel anders ervaarden. Voor ouders is hun kind een levende aanwezigheid, doodgeboren of niet.
Tegenwoordig gaat het gelukkig anders en komt er steeds meer aandacht voor deze engeltjes. Er worden prachtige foto’s gemaakt die een dierbaar aandenken zijn.
Er worden speciale aandenken gemaakt die een plaats in de huiskamer krijgen. Het engeltje krijgt steeds meer een blijvende presentie.
Vanzelfsprekend roept dit onderwerp veel emoties op. Bij iedereen, want niemand blijft onaangeraakt door deze vervlechting van leven en dood.
Het onderwerp wordt langzaamaan steeds beter bespreekbaar en uit de zwijghoek gehaald. Er mag over gesproken worden en de kinderen krijgen een naam.


Een persoonlijke horoscoop maken van een stilgeborene is niet iets waar je zomaar aan denkt. Of wat je zomaar tegenkomt bij een astroloog.
Het is redelijk uniek en vraagt om een toelichting. Die lees je in dit betoog. Een kort overzicht van de geschiedenis van astrologie


Astrologie is duizenden jaren oud en kent een rijke, bewogen geschiedenis. Astrologen zijn adviseurs van koningen geweest en ook nu adviseren zij mensen in leidinggevende posities. Ten tijde van de Verlichting werden astronomie en astrologie van elkaar gescheiden en kreeg astrologie het etiket ‘bijgeloof’. Noodgedwongen doken astrologen onder om hun werk voort te zetten. Met de opkomst van de psychologie begin 1900 kwam ook de astrologie boven water. Het is een effectief en trefzeker instrument om het karakter en de levensomstandigheden van een individu te duiden. Veel mensen lezen de astrologische voorspellingen in tijdschriften en websites. Deze maken de indeling van de 12 sterrenbeelden wat natuurlijk een beperking heeft. Anderen vinden hun weg naar een astroloog die een op maat gesneden en daarmee unieke persoonlijke horoscoop berekent en uitleggen aan de cliënt. Het verschil met andere esoterische disciplines is dat astrologie de factor tijd kent. Daarnaast heeft astrologie een eeuwenoude esoterische laag die we ook kennen als de archetypen. Dit zijn diepe onderstromen waaraan wij al mens onderhevig zijn. Astrologie biedt een mogelijke weg naar bewustwording en groei.


Horoscoop


Een horoscoop wordt gemaakt aan de hand van 3 dingen;


1. Geboortedatum
2. Geboortetijd
3. Geboorteplaats.


Dit betekent dat er van elk moment een horoscoop kan worden gemaakt. Aan de horoscooptekening zelf is niet te zien of het van een mens, een dier of een gebeurtenis is. Het is een neutrale registratie van de planeetstanden op die datum, op dat moment en op die plaats.
De horoscoop van een mens wordt geklokt op de eerste ademhaling en daar rijst meteen de vraag of het mogelijk is om een horoscoop te maken als die eerste ademhaling er niet is. Het is een dilemma waar ik lang over nagedacht en gevoeld heb. Kan ik dit wel maken als astroloog?
Het kan


Het moment van geboorte is het eerste moment dat ouders hun kindje zien. Dat is een groot, bijzonder en eenmalig moment. Vlak daarna wordt de navelstreng doorgeknipt. De fysieke band tussen moeder en kind wordt verbroken.
Na het schrijven van verschillende horoscoopboekjes voor doodgeboren kindjes blijkt dat de horoscopen ‘werken’. De energie waarmee het kindje op aarde komt en zichtbaar wordt is verbeeld in de horoscooptekening. Ouders beleven veel aan dit moment en dat leeft door in hun bestaan. Wat er doorleeft is bij elk kindje verschillend. Omdat het kindje uniek is, net zoals de band met de ouders uniek is.
Elk kindje, elke horoscoop, is uniek. Eenmalig en daarmee eeuwig. Het is niet afgelopen als het lichaam van het kindje begraven is. De energie leeft door bij iedereen die het kindje kent.  


Vrouwen zijn poorten


De meeste vrouwen hebben een baarmoeder en velen baren kinderen. Ze hebben een orgaan dat volkomen onzichtbaar het geheim van het leven in zich draagt. We zien de buik groeien en we maken echo’s. Er zijn zelfs foto’s gemaakt van baby’s in de baarmoeder.
Maar dat blijven beelden – we kunnen het kindje niet aanraken.
Vrouwen geven het leven door en stellen hun lichaam beschikbaar voor nieuwe mensen die geboren willen worden. Dit is een oerprincipe, de kern van het vrouwelijke.
Ik stel me dat wel eens voor als ik vrouwen zie; allemaal poorten voor het leven.
In de Joodse mystieke Kabbala bestaat een energieveld van geboorte geven. Dit energieveld heet Yesod en relateert aan de Maan. Er zijn vele vormen van geboorte geven en ze hebben allemaal gemeen dat er iets in de materie komt. Dit kan een kunstwerk zijn, een uitvinding, een boek dat gedrukt wordt maar ook een mens.
Het idee, de goddelijke impuls, krijgt een fysiek bestaan.Sterven in de ene wereld is geboren worden in de andere wereld


Er is echter ook een ander vrouwelijk principe dat geboorte geeft aan wat wij de dood noemen. Het vrouwelijke principe werkt twee kanten uit; naar leven en naar dood.
Dit geboorte geven in de andere wereld is een zeer mystiek gegeven. Het is de Grote Moeder Binah die dit symboliseert. Zij neemt en zij geeft.


Moeders van een doodgeboren baby geven geboorte in een andere wereld. Het kindje kwam even in de baarmoeder van een aardse moeder, kon daar groeien en werd geboren in die andere wereld. Niet in onze fysieke wereld.
Dood is niet dood. Dood is leven in een andere wereld. Niets gaat verloren in het universum maar wisselt wel van vorm.
In de natuur zien we dat terug. Bomen zijn kaal, krijgen bladeren en die vallen af. Zij veranderen van vorm en worden voedsel. In dat voedsel transformeren ze naar weer een nieuwe vorm die ze in de lente aannemen. Ze waren weg maar niet dood. Ze waren anders en onzichtbaar voor onze ogen. Onze zintuiglijke waarneming is beperkt want het leven gaat oneindig door.Verhaal


Het energieveld waarmee het kindje in de fysieke wereld komt vertelt een verhaal. Het staat bol van symboliek en betekenis.
Ouders vragen zich af wie hun kindje ‘zou-zijn-geweest-als’. Want dat gaan ouders niet beleven. Dit energieveld kan daar iets over vertellen. Was het een denkertje, een vrolijke noot, een spring-in-het-veld?
De horoscoop laat zien hoe het kindje leeft bij de ouders. Ook na het fysieke sterven blijft het een verhaal vertellen. En precies daar gaat deze horoscoop over.
Al is het kindje naar een andere wereld, een ander bewustzijn gegaan, het laat hier in het aardse iets achter. En dat gaan ouders wel beleven.


Vroeg gestorven


Het komt voor dat baby’s snel na hun geboorte sterven. Er zijn kinderen die jong sterven. Ook voor hen kan een horoscoop gemaakt worden. Kinderen en baby’s die jong sterven hebben naast hun geboortehoroscoop ook de horoscoop van het moment van sterven in onze fysieke wereld. We hebben geen naam voor deze horoscoop.
In deze horoscoop is te zien met welke energie het jonge kind de overgang maakt naar de niet fysieke wereld. Een astrologische duiding van die horoscoop kan betekenis geven die ouders helpt in het rouwproces. Een afscheid heeft net zoals een geboorte een energieveld die vastgelegd kan worden in een horoscoop.


Waarom?


Astrologie en esoterie bieden een visie op de stilgeborene. Maar er is nog een visie die hierop aansluit. Paragnost Niek Visch komt in zijn praktijk vaak ouders tegen van stilgeborenen. Een grote vraag is waarom het kindje geboren wilde worden in de andere wereld. Waarom niet hier? Bij zijn ouders in een aards fysiek bestaan?
Niek geeft aan dat deze zielen het alleen maar nodig hebben om heel even in een lichaam te zijn. Een korte periode in de baarmoeder is genoeg om een sprong te maken naar een hoger bewustzijn. Meer hebben deze zielen niet nodig.


Niek hanteert het model van de 7 graden van het bekende medium Jozef Rulof. Elke graad kent 7 sferen.
Om de overgang te maken van de 3e naar de 4e graad is het noodzakelijk om vorige levens te vergeten. Eenmaal in de 4e graad hoeft je niet meer geboren te worden. Dit kan wel vrijwillig. Deze mensen worden in het Boeddhisme boddhisattva’s genoemd en zijn vaak guru’s of Meesters die de mens naar een hoger plan willen tillen.


Niek geeft aan dat ook vroege miskramen een springplank zijn naar die 4e graad. Zielen die maar heel even in een embryonaal zijn hebben relatief weinig om te vergeten en hoe langer in een fysiek, hoe meer er te vergeten valt.


Toch brengen ze ons iets en dat is te zien in de horoscoop. Het kan een boodschap van liefde zijn, een grootse, universele goddelijke liefde. Of een wijsheid over leven en dood. De ziel kwam nooit zomaar in het leven van deze aardse ouders. De ziel koos, leefde even in ons leven en ging toen door naar een volgend stadium.Over mij


Astrologie maakte deel uit van mijn opvoeding. Mijn vader is astroloog en heeft mij dit vak geleerd. Astrologie is geen religie maar een taal. Een taal vol symboliek die zowel aards als ook mystiek en esoterisch is.
Ik maak 30 jaar horoscopen en bestudeer naast astrologie ook Westerse mystiek zoals de kabbala. Ik heb me verdiept in mythologie en kom tot de conclusie dat al deze kennisgebieden dicht bij elkaar liggen. Ze bieden een handvat om zinvol te leven hier op aarde.
De dood heeft altijd mijn interesse gehad. Pas op latere leeftijd kwam ik ermee in aanraking en dat liet een diepe indruk na. Ik kan niet zeggen dat ik de dood ( of het leven!) begrijp met mijn ratio. Dan loop ik tegen aannames aan waarvoor geen bewijs is. Benader ik dit onderwerp met mijn geest dan krijg ik beter contact. Vervolgens leg ik dat langs wat ik bestudeerd heb en kom zo tot het maken van een horoscoop voor verstilde baby’s.
We nemen hen niet waar met onze zintuigen maar wel met ons hart.